Politica de confidentialitate a datelor cu caracter personal

 

  Identitatea si datele de contact ale operatorului

 

Sc Abafemen srl , cu sediul social in str Miron Costin bl 11  ap 2 , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J2/1230/2012 , avand Cod Unic de Inregistrare RO 30880632  inregistrata la  A.N.S.P.D.C.P sub numarul 27619 , in calitate de  proprietar si administrator al site-ului www.my-confort.ro  , respecta confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care acceseaza website-ul. In acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informatiile care sunt introduse in bazele noastre de date sunt utilizate numai in scopuri determinate, explicite si legitime.

 

B .     Definitii:

 

A.N.S.P.D.C.P. =  Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

 

“date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

“prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

 

“restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

 

“operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

 

“persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

 

“destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;

 

“consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

 

 

 

C.   Drepturile utilizatorilor site-urilor

 

Abafemen srl, in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform RGPD), si anume:

 

Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

 

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.

 

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).

 

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

 

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

 

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul site-ului  www.my-confort.ro  este realizata cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679/2016. Pentru orice informari sau solicitari in baza dreptului persoanelor vizate conform RGPD, va puteti adresa Abafemen  Srl la adresa de email:  office.myconfort@gmail.com.

 

D.     Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii. Categoriile de date cu caracter personal colectate si prelucrate de catre Abafemen  Srl

 

Prin completarea oricarui formular pus la dispozitie pe site-ul web www.my-confort.ro va exprimati acordul expres cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de Abafemen Srl atat manual cat si automat, in scopul de a fi contactat de Abafemen  Srl cu privire la solicitarea dumneavoastra, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) – RGPD.

 

Daca nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate, aveti dreptul si libertatea de a nu completa formularele disponibile si de a nu accesa site-ul www.my-confort.ro

 

Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Abafemen  Srl în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.

 

In momentul completarii formularelor disponibile pe  www.my-confort.ro , Abafemen  Srl va colecta date cu caracter personal, oferind informatii cu privire la scopul colectarii fiecarei persoane  care le  solicita

 

Dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră să fie colectate vă rugăm să nu ni le furnizaţi.

 

Scopul colectării datelor

 

Atunci când ne furnizaţi datele cu caracter personal, Abafemen  Srl l le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifica în alt fel:

 -pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă pentru nevoile dumneavoastră;

 -pentru a vă confirma serviciile pe care le-aţi achiziţionat în sistem on-line şi a vă furniza informaţii suplimentare cu privire la aceste servicii (confirmare comanda, expediere comanda);

 -transmiterii de oferte

 Abafemen srl  poate primi, de asemeneaza, si inregistra, pe serverele sale informatiile referitoare la adresa IP si informatiile cookie ale site-ului solicitat.  Aveti optiunea de a seta browserul de internet astfel incat acesta sa respinga anumite cookies. In acest caz, va exista insa un impact negativ asupra navigarii dvs. pe site-ul www.my-confort.ro

 

Utilizarea cookie-urilor

 

Cookie-urile (terminologia include "Internet Cookie", "browser cookie", "HTTP cookie" sau pur și simplu "cookie" ) sunt fişiere sau informaţii care pot fi stocate pe calculatorul dumneavoastră sau pe dispozitive mobile, cu acces la Internet (smartphone sau tableta) atunci când accesaţi Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi nu poate accesa informaţiile de pe calculatorul/dispozitivul mobil al utilizatorului. Menţionăm că această tehnologie nu conţine programe software, viruşi sau spyware.

 

Utilizăm cookie-urile pentru a face Site-ul mai uşor de utilizat şi pentru a-l adapta mai bine, prin ofertele noastre, la interesele şi necesităţile dumneavoastră. Cookie-urile sunt utilizate şi pentru a mări viteza viitoarelor dumneavoastră activităţi şi experienţe pe site-ul nostru. Acestea se referă la preferinţele dvs. în materie de confidenţialitate online sau publicitate relevantă. De asemenea utilizăm cookie-uri pentru a compila statistici anonime, cumulate, care ne permit să înţelegem cum utilizează oamenii Site-ul şi pentru a ne ajuta să îmbunătăţim structura şi conţinutul lui, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

 

Cum pot să controlez sau să şterg cookie-urile?

 

Majoritatea browserelor de Internet sunt setate iniţial pentru a accepta automat cookie-uri. Puteţi modifica setările pentru a bloca cookie-urile sau pentru fi notificat în momentul când sunt trimise cookie-uri către calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil (smartphone, tabletă).

 

În cazul în care anulaţi cookie-urile pe care le utilizăm, nu veţi mai primi informaţii personalizate atunci când vizitaţi www.my-confort.ro.

 

Dacă utilizaţi mai multe dispozitive pentru a vizualiza şi a accesa site-ul (de ex. calculatorul, smartphone, tableta, etc) va trebui să vă asiguraţi că fiecare browser de pe fiecare dispozitiv este setat astfel încât să corespundă preferinţelor dumneavoastră de cookie.

 

 

 

.

 

Protectia datelor cu caracter personal. Perioada de retentie a datelor

 

Abafemen  Srl nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.my-confort.ro  cu exceptia contractorilor/partenerilor ce furnizeaza  servicii acestuia ( ex. firma de curierat )

 

Abafemen  Srl a implementat masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor RGPD.

 

Abafemen  Srl, impreuna cu colaboratorii sai, si-a asumat responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal.

 

Abafemen  Srl acorda acces la datele cu caracter personal, contractorilor/partenerilor  doar in conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor. Furnizorii  de servicii care intra in contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile politicilor si procedurilor de confidentialitate si de securitate a datelor cu caracter personal semnand declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date.

 

Durata pentru care va prelucram datele este conform scopului colectarii si ulterior conform obligatiilor legale care ne revin (pentru documentele justificative financiar contabile )

 

 

 

Securitatea datelor personale si a informatiilor
Datele personale introduse de catre cumparator vor fi folosite de Abafemen srl numai in scopul declarat al acestui site. Informatiile din formularul de comanda sunt necesare pentru a va trimite confirmarea comenzilor, livrarea produselor comandate.

 

Societatea garanteaza confidentialitatea anumitor informatii. Aceste date nu exista fizic pe serverele care ruleaza site-ul. Fiecare utilizator are dreptul de a vedea numai propriile sale date personale pe care le-a introdus. In cazul platii online cu cardul datele sunt procesate exclusiv de Netopia srl . Abafemen srl  nu stocheaza informatii despre cardul dumneavoastra.

 

F .  Modificari ale politicii de confidentialitate

 

Daca va considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, Abafemen  Srl va publica respectivele modificari in aceasta pagina, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate si modul in care acestea sunt utilizate.

 

Daca aveti intrebari cu privire la politica de confidentialitate, va rugam sa ne scrieti pe e-mail, la adresa: office.myconfort@gmail.com

 

 

 

G .Informatii privind Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)

 

In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, aveti posibilitatea de a va adresa ANSPDCP prin depunerea unei sesizari.

 

Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt urmatoarele:

 

Adresa:
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania

 

Telefon:
+40.318.059.211
+40.318.059.212

 

Fax:
+40.318.059.602

 

Email:
anspdcp@dataprotection.ro

 

Pagina de internet:
www.dataprotection.ro

 

Acest site foloseşte cookies pentru a imbunatati experienta ta de navigare. Pentru mai multe detalii referitoare la cum folosim datele tale si la drepturile tale te invitam sa citesti: Politica de cookies si respectiv sa iti confirmi acordul cu Politica de confidentialitate a datelor cu caracter personal.